Prawnik

shutterstock_98021870-300x200Aby zostać prawnikiem potrzebne są przede wszystkim odpowiednie studia. A właściwie ukończenie tych studiów. Dostać się na prawo nie jest tak łatwo. Prawnik to zawód zaufania publicznego, dlatego też na działalność adwokacką potrzebne są odpowiednie dokumenty potwierdzające znajomość prawa oraz procedur. Wiedzę tą zdobędziemy na studiach. Droga do adwokatury jest długa i ciężka. Sama nauka trwa prawie 10lat.. ponadto nie jest to łatwa edukacja. Student prawa musi się nauczyć ogromnych ilości materiałów na pamięć. Dlatego też musi charakteryzować się bezbłędną pamięcią. Trzeba znać dobrze prawo, więc jeśli ktoś się zbytnio nie interesuje jego zawiłościami, lepiej jak zrezygnuje z pomysłu zostania prawnikiem. Studia wyglądają w sposób następujący.

Na początek należy zaliczyć 5 lat nauki na studiach prawniczych, po czym zdać egzamin na aplikację. Kolejny krok to 4 lata aplikacji, które kończą się egzaminem adwokackim. Poza tym trzeba odbyć dużo praktyki, która nie jest zawsze płatna. Zależy to od kancelarii w jakiej są robione. To wszystko trzeba zrobić by zostać adwokatem. Inne zawody prawnicze mają się podobnie. Przykładowo notariusz musi studiować 5 lat, by zdać egzamin na aplikację. Później 3 lata aplikacji i na końcu 4 lata bycia asesorem.

Jak mówią studenci prawa: najgorszy jest egzamin. Czasami tylko 15% podchodzących do niego w skali kraju zdaje. Jest to zawód elitarny. Bardzo powszechne są opinie, że tak naprawdę to trzeba mieć znajomości by „dopchać” się do środowiska prawniczego i znaleźć pracę jako prawnik. Często rodziny w której małżeństwo bądź ojciec są prawnikami, dzieci także nimi zostają. Zawód ten bowiem daje możliwość życia na wysokim poziomie materialnym.

Farmaceuta

pobrane (21)Farmaceuta, czyli aptekarz, zajmuje się sporządzaniem, analizowaniem, klasyfikowaniem, przechowywaniem i wydawaniem leków. Farmaceuta to nie tylko potocznie rozumiany aptekarz, który sprzedaje leki. Jest to głównie naukowiec pracujący nad rozwojem i badaniami nad lekiem, czyli zwykle pracownik firmy farmaceutycznej. To także w niektórych przypadkach analityk rynku, którego zadaniem jest ocenianie, czy dany lek ma szansę na powodzenie na rynku farmaceutycznym. Poza tym współczesny farmaceuta może być specjalistą w poszczególnych dyscyplinach naukowych.

Przykładami takich dziedzin jest np. chemia farmaceutyczna (chemia leków) , farmacja stosowana (technologia postaci leków) , farmakognozja (nauka o substancjach pochodzenia roślinnego, które są wykorzystywane jako leki) czy farmakologia. Aby zostać dobrym farmaceutą, należy posiadać takie cechy jak odpowiedzialność, umiejętność logicznego myślenia, doskonała pamięć, ponadto kultura osobista. Farmaceuta powinien znać nie tylko leki, ich skład, synonimy, ale przede wszystkim działanie i zagrożenia związane z ich stosowaniem. Farmaceuta wie także wiele o różnego rodzaju chorobach.

Farmaceuta musi umieć rozpoznać potrzeby rynku, czyli potrzeby pacjentów, a więc powinien być również specjalistą do spraw marketingu. Aby zostać farmaceutą należy ukończyć studia farmaceutyczne na akademii medycznej. Egzamin wstępny na ten kierunek jest niezwykle trudny. Studia na akademii medycznej są specyficzne. Na farmacji są to w znacznej mierze ćwiczenia laboratoryjne, doświadczenia, a jedynie część stanowią wykłady.

Geolog

pobraneGeolog jest to specjalista, który bada budowę i dzieje Ziemi oraz procesy geologiczne, którym ona ulegała kiedyś i ulega współcześnie. Jako teoretyk, geolog porusza się w dziedzinie geologii podstawowej. W praktyce geolog porusza się w dziedzinie geologii stosowanej. Każda z tych dziedzin dzieli się na wiele dziedzin szczegółowych, m.in. na geologię historyczną czy dynamiczną. Na studia geologiczne, które nie są zbyt popularnym kierunkiem, dostać się jest łatwo. Wystarczy zaliczyć rozmowę kwalifikacyjną, ewentualnie konkurs świadectw. Wymagany zakres wiedzy nie wykracza poza ramy wyznaczone przez program nauczania w szkole średniej.

Studia geologiczne trwają przeważnie pięć lat i są studiami magisterskimi (na uniwersytetach) lub inżynierskimi (na politechnikach). Na niektórych uczelniach daje się szansę ukończenia ich po trzech latach z tytułem licencjata. W tym zawodzie, podobnie jak w stosowanych naukach przyrodniczych, liczy się pasja badawcza, zamiłowanie do rozwiązywania zagadek (problemów naukowych) i logiczne, dedukcyjne myślenie.

Jeśli ktoś wybiera karierę naukową, musi mieć cierpliwość do pracy laboratoryjnej, jeśli zaś chce być geologiem praktykiem, powinien być przygotowany do pracy w terenie, do łączenia wiedzy geologicznej z jej zastosowaniami w górnictwie, budownictwie czy przemyśle wydobywczym. Zawód ten nie szczyci się dużym statusem społecznym w Polsce, aczkolwiek kojarzony jest z czymś niezwykłym trudnym, czego każdy nie może robić. Aby pracować jako geolog trzeba mieć geologiczne wykształcenie, nie ma innej możliwości.

Informatyk

frends2Aby zostać informatykiem należy skończyć studia wyższe na kierunku informatyka na Uniwersytecie, Politechnice bądź innej Szkole Wyższej. Zawód informatyka jest ściśle związany z komputerami. Informatyk to specjalista, który zajmuje się tworzeniem systemów komputerowych zarówno z tej fizycznej jak i wirtualnej strony. Informatycy zajmują się nie tylko oprogramowaniem komputerów, ich naprawianiem, uruchamianiem i konfiguracją ale także tworzą to oprogramowanie. Poza tym mogą zajmować się siecią internet, tworzyć strony internetowe, programować w różnych językach typowych dla świata informatycznego (php, html, pascal, c++). Informatyka przewiduje wiele specjalności, między innymi programowanie, administrowanie siecią, kodowanie, grafika komputerowa itd. Jakimi cechami charakteryzuje się informatyk?

Przede wszystkim dobre chęci i pracowitość. Predyspozycje do tego zawodu to także umiejętność dokształcania się, ciągłego rozwoju i poszukiwania nowych informacji. Informatyka się zmienia w takim tempie, że bez tych cech nie jest możliwe utrzymanie się w tej branży. Pożądane u informatyków są także takie cechy jak np. umiejętność abstrakcyjnego, logicznego myślenia.

Oczywiście od kandydatów na stanowisko informatyczne wymaga się także dużej wiedzy matematycznej, umysłu stricte ścisłego, zdolności myślenia logicznego i abstrakcyjnego. Informatycy to jedna z najlepiej zarabiających grup zawodowych na rynku. Cechą tej branży jest wciąż rosnące zapotrzebowanie na tego typu specjalistów, co sprawia, że ci którzy wybrali ten zawód nie muszą narzekać na brak pracy.

Mechanik samochodowy

7Praca mechanika samochodowego polega na dbaniu o prawidłowe działanie i odpowiedni poziom techniczny pojazdów, które są własnością klientów, którzy powierzają je warsztatowi. Zadania i czynności mechanika pojazdów samochodowych to dokładne i zgodne z obowiązującą technologią prace demontażowe, montażowe a także regulacyjne w całych pojazdach oraz w poszczególnych zespołach i układach. Mówiąc potocznie mechanik samochodowy naprawia i ulepsza samochody i inne pojazdy swoich klientów.

Aby zostać mechanikiem samochodowym należy ukończyć szkołę o profilu mechanika samochodowego. Istotną cechą w tym zawodzie jest możliwość koncentracji uwagi na jednej sprawie przez długi czas. Poza tym mechanik powinien być osobą dokładną, która przejawia zainteresowania techniczne. Mechanik może pracować w warsztatach, serwisach samochodowych, stacjach kontroli pojazdów, firmach transportowych posiadających własny serwis a także w innych miejscach, które są przeznaczone do napraw samochodów.

Pracę znajdzie również w przemyśle motoryzacyjnym zarówno przy produkcji samochodów jak i jego podzespołów. Mechanik pracuje w garażu, warsztacie samochodowym lub na wolnym powietrzu. Niezależnie od miejsca jest narażony na zanieczyszczenia powietrza pyłem, substancjami drażniącymi, toksycznymi, nieprzyjemny zapach spalin, hałas, drgania. W pomieszczeniach lakierni występuje nasycenie oparami rozpuszczalników. Jest to więc zawód trochę szkodliwy dla zdrowia, aczkolwiek znajduje się wciąż wielu pasjonatów samochodowych, dla których tego typu praca jest tą wymarzoną.

Stewardessa

pobrane (1)Wiele kobiet i mężczyzn chciałoby zostać stewardessą/ stewardem. Jednakże zawód jest ten uznawany za elitarny, ciężki do osiągnięcia. Mało mówi się o tym zawodzie. Jakie warunki należy spełnić by zostać stewardessą czy stewardem? Do podstawowych warunków, jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko stewardessy/stewarda należą pewne cechy osobowościowe i umiejętności. Przede wszystkim osoba kandydująca powinna mieć ukończone 18 lat, posiadać aktualny paszport. Dodatkowo powinna cechować się dobrym stanem zdrowia (aby rozpocząć pracę należy przejść szereg badań).

Elementem niezbędnym jest posługiwanie się językami obcymi na poziomie bardzo dobrym. Niektóre linie lotnicze wymagają jedynie znajomości języka angielskiego, inne znowu wymagają tego, aby kandydat posługiwał się co najmniej dwoma językami obcymi. Osoba kandydująca także powinna charakteryzować się odpowiednim wzrostem i wagą. Tzn że musi mieć wzrost od 160 do 185 centymetrów i nie posiadać nadwagi. Waga ma być proporcjonalna do wzrostu. Miła aparycja jest kolejnym warunkiem, stewardessa czy stewardes to osoby zadbane, atrakcyjne i miłe dla oczu. Każde linie lotnicze mają swoje wymagania.

Ważnym warunkiem pozostania stewardessą bądź stewardem jest umiejętność pływania. Aby zostać pracownikiem linii lotniczych, można złożyć swoja aplikację w dziale rekrutacyjnym danej linii. Często na stronie linii lotniczych znajduje się formularz, który należy wypełnić i odesłać z załączoną fotografią (lub kilkoma).