Zamiast pracy własna firma

d8d9a509-2669-4ee6-a4f7-e2bae9cd085e_20090818041604_Online43Po co liczyć na łaskę pracodawcy, który albo nas zatrudni albo nie. Lepiej założyć własną działalność i być sobie samemu szefem. Pierwszym krokiem jest ustalenie rodzaju i nazwy wykonywanej działalności, która musi być zgodna z tzw. Polską Klasyfikacją Działalności (PKD). Należy też sprawdzić, czy zaplanowana przez nas działalność nie wymaga uzyskania specjalnego zezwolenia lub koncesji. Kolejny krok to znalezienie lokalu na siedzibę firmy. Jeśli już go mamy, to możemy zarejestrować działalność w najbliższym urzędzie gminy. Obecnie, w tym celu składa się jeden zintegrowany wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, a urząd gminy dokonuje wszystkich formalności dotyczących pełnej rejestracji działalności gospodarczej osoby fizycznej związanych z wpisem lub zmianą w krajowym rejestrem urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON, zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym NIP oraz zgłoszeniem płatnika składek ZUS. Ponadto, dziś rejestracja firmy jest bezpłatna. Konieczne jest wybranie formy opodatkowania. Mamy do wyboru: zasady ogólne, ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa. Należy też zdecydować o tym, czy chce się być od razu vatowcem, czy skorzystać ze zwolnienia. Kolejny krok to wyrobienie pieczątki i otwarcie rachunku bankowego. Jeśli zatrudniamy kogoś, pamiętajmy o zgłoszeniu do ZUS oraz o zawiadomieniu o tym Państwowej Inspekcji Pracy oraz Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, składając odpowiednie wnioski.

Praca w logistyce i transporcie

types of transportDobrych, wykwalifikowanych pracowników szukają firmy logistyczne. Firmy zajmujące się transportem, spedycją i logistyką potrzebują zdolnych absolwentów dobrych uczelni ale też i doświadczonych praktyków spedytorów a także inżynierów o specjalności logistycznej, najlepiej dysponujących doświadczeniem w zarządzaniu projektami. Ceniony jest też w tej branży talent analityczny i zdolność do myślenia procesowego. W przypadku rekrutacji na stanowiska operacyjne, dla firm logistycznych ważniejsze od kierunkowego wykształcenia są predyspozycje kandydata takie jak: zdolność uczenia się, elastyczność i umiejętność reakcji na zmieniające się warunki. Pracodawcy poszukując pracowników, w kandydatach do pracy doceniają kompetencje praktyczne, takie jak na przykład umiejętność organizacji pracy i szerokiego myślenia, co pozwala na łączenie wielu aspektów.

Ważna jest też ogólna rzetelność, odpowiedzialność oraz komunikatywność, dzięki której osoba potrafi porozumieć się z wieloma współpracownikami i partnerami. Jaki powinien być dobry dyspozytor? Przede wszystkim musi posiadać umiejętność szybkiego wyciągania wniosków i reagowania na zmiany, musi potrafić podejmować decyzje i zarządzać informacją, a przy tym dbać o partnerskie relacje z klientami, pracownikami magazynu i kierowcami. W tej branży ciągle pojawiają się zmiany wywoływane przez nowe technologie i rozwiązania logistyczne, więc istnieje konieczność ciągłego podnoszenia kwalifikacji i doszkalania się.

Praca w handlu

retailersPraca w handlu, większości z nas kojarzy się z zatrudnieniem w sklepie jako ekspedient lub ekspedientka. Jednak istnieje przecież wiele hurtowni, dystrybutorów i importerów, którzy potrzebują dobrych, wykształconych handlowców. Dziś handlowiec jest doradcą i ekspertem, który wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności w taki sposób, by stać się partnerem do rozmów z właścicielami lub menedżerami sklepów. I takich ludzi potrzebują duże handlowe firmy, twierdząc, że dobry specjalista to połowa sukcesu. Duże przedsiębiorstwa handlowe poszukują kandydatów z doświadczeniem, dobrze znających lokalny rynek sprzedaży, młodych i ambitnych. Dobry pracownik działu sprzedaży powinien być zorientowany na wynik i klienta, mieć łatwość komunikowania się i przekonywania, mieć zdolność analizowania i uczenia się, umiejętność szybkiego budowania relacji z klientem.

Powinien ponadto być dobrym negocjatorem i partnerem szukającym rozwiązań najlepszych dla wszystkich zainteresowanych stron. Nie jest jednak łatwo znaleźć takich ludzi, więc o pracę mogą ubiegać się też osoby bez doświadczenia, ale z odpowiednimi predyspozycjami psychicznymi. Praca w handlu nie jest łatwa. Dziś nawet sprzedawca w niewielkim sklepie musi cechować się nie tylko fachowością, ale umiejętnością nakłonienia klienta do zakupu, oraz czymś, co nazywa się przyciąganiem ludzi do siebie. Właściciele sklepów nie zatrudniają już byle kogo, ale tylko takich sprzedawców, którzy potrafią wypracować dla nich zysk.

Być nauczycielem

e0274514dde76c5cd190735f16571d90_largeWielu ludzi za bardzo stabilny i dobry zawód uważają nauczyciela. Zaletą jest praca z dziećmi i dwa miesiące wakacji. Jednak z ankiety przeprowadzonej przez jeden z portali internetowych wynika, że mimo ogólnego zadowolenia z pracy, połowa nauczycieli myśli o przekwalifikowaniu się. Statystyczny nauczyciel to zwykle kobieta w wieku 40-49lat, a najpopularniejsze ostatnimi laty specjalizacje to nauczanie zintegrowane,  język polski i wychowanie fizyczne. Dlaczego więc wielu młodych ludzi decyduje się na pracę w roli pedagoga?

Przesądza o tym chęć pracy z dziećmi i młodzieżą, powołanie do zawodu czy tradycje rodzinne, ale nie wynagrodzenie. Według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, od września 2009 r. średnia pensja nauczyciela stażysty wynosi 2287 złotych brutto, nauczyciela kontraktowego 2538 złotych brutto, mianowanego 3293 złotych brutto, a nauczyciela dyplomowanego 4208 zł brutto. Jednak pensje pedagogów są bardzo zróżnicowane i zależne od wykształcenia, stopnia awansu zawodowego oraz przysługujących mu dodatków do pensji zasadniczej. Z ankiety wynika, że 8 na 10 pytanych nauczycieli, pracujących obecnie w zawodzie, nie jest zadowolonych ze swoich zarobków. Mimo, że żaden z nauczycieli nie zarabia pensji minimalnej. Ponadto, nauczyciele w swoim zawodzie dostrzegają wiele cech negatywnych, takich jak: stres, skomplikowane procedury awansu czy brak środków na poszerzanie wiedzy.

Praca w nieruchomościach

bezdzietnych_malzenstw_5936563Praca w Polsce jest, ale nie brakuje też bezrobotnych. Dlatego już na etapie edukacji, warto przeanalizować w jakim kierunku się kształcić, by uniknąć w przyszłości problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Obecnie wciąż na topie jest praca w nieruchomościach. Wprawdzie branża nieruchomości i budownictwo jest ściśle związana z kondycją gospodarki i kryzys zahamował nieco rozwój tej branży, jednak całkowitego załamania na rynku nie obserwujemy, a  firmy tej branży wciąż poszukują pracowników. Zarówno deweloperzy, agencje nieruchomości czy fundusze inwestycyjne stawiają na specjalistów. Atrakcyjnym zajęciem wydaje się być zarządca lub administrator nieruchomości, Jednak w tym zawodzie potrzebna jest licencja nadana w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zarządzanie nieruchomością polega m.in. na zapewnieniu dobrego stanu technicznego i funkcjonalnego obiektów, koordynacji bieżących napraw i konserwacji, obliczaniu stawek czynszu i innych czynnościach tego typu.

Na pracę może liczyć też pośrednik w obrocie nieruchomościami, który również do wykonywania zawodu musi uzyskać licencję. Wciąż potrzebni są także rzeczoznawcy majątkowi. Rzeczoznawca taki może sporządzać opracowania i ekspertyzy, które dotyczą m.in. rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku, efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju. Musi  posiadać rzetelną wiedzę prawniczą, ekonomiczną i techniczną, ale także z zakresu budownictwa i leśnictwa.

Mama wraca do pracy

?????????????????????????????????????????????????????????Kobiety zwykle muszą przerywać swoją karierę zawodową z powodu macierzyństwa. Muszą rodzić dzieci i choć przez parę pierwszych miesięcy się nimi zajmować. I choć mają masę obaw i starają się odwlec w czasie macierzyństwo, to zupełnie nie da się takiej przerwy uniknąć. Przychodzi jednak moment, kiedy po kilku miesiącach przebywania przez 24 godziny z maleństwem, młoda mama musi wrócić do pracy. To zwykle wielka rezolucja w życiu matki i dziecka. Dlatego warto starannie i mądrze przygotować się do zmiany i już od początku uczyć dziecko o siebie bezbolesnych rozstań, zostawiając je na jakiś czas z tatą, babcią lub dziadkiem. Jeśli natomiast ma się nim zająć opiekunka, to już kilka tygodni wcześniej trzeba dziecko z nią zapoznawać i zostawić je pod jej opieką, wychodząc na coraz dłużej.

Na początek mogą to być 2 godziny, byle regularnie. Gdy jednak mama zdecyduje się oddać pociechę do żłobka, obije czeka sporo dodatkowych stresów. Tu też warto jest zastosować metodę małych kroków i zabierać dziecko do żłobka na trochę, pozwalając mu się zapoznać z opiekunkami i innymi dziećmi, stopniowo przedłużając czas bez mamy. Rozłąka  to stres nie tylko dla dziecka, ale i dla przywiązanej do maleństwa mamy. Warto więc uświadomić sobie, że kiedyś nasze dziecko będzie musiało się usamodzielnić i – prędzej czy później – zacząć prowadzić własne życie. A my musimy pracować, by je do tego życia przygotować.